Door Richard van de Burgt op 24 december 2014

Politiek terugblikken én vooruitkijken, met open blik de toekomst in

Het is een soort traditie; tegen het einde van het jaar terugblikken én vooruitkijken. Op dit moment staat bijvoorbeeld Facebook vol met persoonlijke jaaroverzichten. Als kersvers raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Geldrop-Mierlo doe ik daar graag aan mee. Alles op een rijtje zetten en met een open blik de toekomst in.

Laat ik dan beginnen met het afgelopen jaar. Hoe was dat? En wat heeft de fractie van de PvdA bereikt?

Om met de eerste vraag te beginnen. 2014 was een bevlogen, leerzaam en indrukwekkend jaar. Als lijsttrekker stapte ik het jaar in met een drukke verkiezingscampagne. Ik heb samen met een hele club PvdA’ers uit Geldrop en Mierlo veel mensen en organisaties gesproken en vol verve campagne gevoerd. Als ik eraan terugdenk borrelt het weer; campagne voeren en de straat op is hartstikke mooi. Je hoort een heleboel, je bouwt samen een band op omdat je voor hetzelfde doel staat. Een sterk en sociaal Geldrop-Mierlo. Dit geeft een hoop energie.

Ondanks dat de verkiezingen voor PvdA Geldrop-Mierlo niet erg succesvol afliepen, zijn we als fractie vol energie aan onze taak begonnen. Met een harde kern van drie (Bart Oortwijn, Paul Elsendoorn en ikzelf) zijn we keihard aan het werk gegaan om op te komen voor een sterk en sociaal Geldrop-Mierlo. Ik durf te stellen dat we een belangrijke rol hebben gespeeld in het scherper en transparanter maken van de raad. Flinke discussies zijn gevoerd en een groot aantal onderwerpen hebben we als kleine fractie aan de orde gesteld. Ik noem er een paar:

  • We hebben een motie ingediend over het feit dat mensen in Geldrop-Mierlo jarenlang teveel afvalstoffenheffing betaalden. Ondanks dat deze motie niet is aangenomen, heeft de wethouder wel actie ondernomen. Dat heeft positieve gevolgen voor de heffing, die gaat niet omhoog de komende jaren. Goed voor iedereen.
  • De startersbeurs voor werkloze jongeren staat bij onze gemeente op de kaart. Met dit middel kunnen jongeren werkervaring opdoen en makkelijker een baan vinden. Hard nodig, want jongeren zijn het kind van de rekening op de arbeidsmarkt in deze moeilijke tijden. Ondertussen bestaat ook de meestersbeurs voor oudere werklozen.
  • Verschillende keren hebben we de gemeente vragen gesteld over de zorgtransities. De gemeente gaat thuiszorg, jeugdzorg en participatiewet organiseren. De communicatie hierover vanuit de gemeente kon een stuk beter. De afgelopen tijd kwam deze op gang en onze vragen hebben concrete successen opgeleverd. Geldrop-Mierlo heeft namelijk na vragen van de PvdA extra middelen aangevraagd in Den Haag, de zogenaamde huishoudelijke hulp toeslag. Hiermee kan de thuiszorg beter worden geregeld. En er is een goede afspraak gekomen voor de Ergon medewerkers met tijdelijk contracten, die in onzekerheid waren over de invulling van de Participatiewet in Geldrop-Mierlo. Tenslotte heeft de raad unaniem de PvdA motie ‘the right to challenge’ aangenomen. Deze motie is bedoeld om te leren van goede burgerinitiatieven op het gebied van zorg.
  • Niet altijd leidt inzet tot succes. Onze fractie was de enige die een begroting voorstelde die structureel in balans was. Helaas koos de coalitie voor de weg van de minste weerstand en drukte een begroting door die flink rammelde. Het gevolg daarvan is dat de provincie onze gemeente op het eind van het jaar terugfloot en er forse last-minute bezuinigingen zijn doorgevoerd met het mes op de keel. De provincie wilde de gemeente onder toezicht plaatsen. Dat is het gevolg van slecht begroten.
  • Vanuit Den Haag krijgt onze gemeente elk jaar een flink bedrag voor armoedebestrijding. Keihard nodig, zeker nu in tijd van crisis. Organisaties als de Voedselbank, Stichting Leergeld en de schuldhulpmaatjes kunnen steun gebruiken om meer gezinnen te kunnen helpen. De crisis treft heel veel mensen en daar moeten we de ogen niet voor sluiten. De PvdA heeft dan ook een stevig pleidooi gehouden om het geld in te zetten waarvoor het bedoeld is; armoedebestrijding. Echter, de coalitie heeft er voor gekozen om het voor het begrotingstekort in te zetten, waarbij ook nog werd besloten een fors bedrag te reserveren voor een nieuwe raadszaal. Een kwestie van prioriteiten. De PvdA Geldrop-Mierlo kiest voor mensen, niet voor stenen.

Als raadslid praat je met veel mensen en organisaties. Dat is nodig om je een beeld te vormen. Wat dat betreft heeft één bezoek een enorme indruk op me achtergelaten. In november nodigde CDA collega Arnold van den Bulk me uit om een avond mee te lopen met mensen van KDET. Mensen die dakloos zijn geweest. Met een groepje zijn we door Eindhoven gelopen. Ik heb een indruk gekregen van hoe het is om op straat te moeten leven. Én ik heb gezien dat mensen, hoe moeilijk ze het ook hebben, willen knokken voor een goed bestaan. Dat raakte me, want dat is ook waar de PvdA voor staat. We komen op voor een maatschappij met eerlijke kansen voor iedereen, waar mensen voor elkaar opkomen.

Maar wat gaat 2015 brengen? Dat is moeilijk te voorspellen. Wat ik zeker weet is dat de PvdA Geldrop-Mierlo zich met dezelfde kracht blijft inzetten. Als je zorgpunten hebt, of mee wil werken, horen we dat natuurlijk graag. Ik verwacht dat het een cruciaal jaar wordt voor de toekomst van Geldrop-Mierlo. En wel op vier terreinen:

  • Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente de extra taken op gebied van thuiszorg, jeugdzorg en participatiewet ook echt uitvoeren. Er is hard aan gewerkt om alles goed te organiseren, maar de praktijk moet uitwijzen of het allemaal goed werkt. Als PvdA houden we dit scherp in de gaten. We zijn bezig met het opzetten van een meldpunt om vinger aan de pols te houden.
  • Langzaam maar zeker moet duidelijk worden hoe de gemeente van de toekomst eruit komt te zien. Het is duidelijk dat samenwerking op één of andere manier nodig is om ervoor te zorgen dat de mensen in Geldrop-Mierlo kunnen blijven rekenen op een sterke gemeente. Het is belangrijk dat er een visie komt over hoe we dit vorm gaan geven. Het startschot voor deze discussie is al gegeven en tot nu toe is deze nog niet bepaald constructief verlopen. De meerderheid van de raad heeft namelijk het verder uitwerken van mogelijkheden met onze partners Nuenen en Son en Breugel stop gezet. Een verkeerd signaal naar deze gemeentes en de provincie. Een signaal dat onze gemeente onbetrouwbaar doet lijken en buiten spel zet. De discussie in 2015 gaat bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien.
  • De gemeentelijke financiën verdienen extra aandacht. De begroting die de coalitie in 2014 heeft doorgedrukt rammelt. Daar heeft de provincie doorheen geprikt, want uiteindelijk kunnen we onze begroting niet  baseren op ‘het zal wel zus of het zal wel zo’ en ‘vroeger was dat ook altijd zo’, of op hoop op het winnen van de staatsloterij. We moeten een serieuze begroting op tafel leggen. De PvdA houdt dit scherp in de gaten.
  • Tenslotte krijgen we een nieuwe burgemeester. De sollicitatieprocedure wordt begin 2015 opgestart en het gaat zeker tot na de zomer duren voordat de plek wordt ingevuld. Wie het wordt is dus nog lang niet bekend, maar duidelijk is dat de burgemeester een sleutelrol heeft om ervoor te zorgen dat Geldrop-Mierlo ook in de toekomst goed bestuurd wordt.

Genoeg grote uitdagingen dus voor het komende jaar.

Tenslotte nog een laatste belangrijk punt. Als PvdA hebben we steeds geroepen dat we het belangrijk vinden dat er een nieuwe, frisse wind in de raad van Geldrop-Mierlo komt. We hebben gepleit voor meer openheid en discussies tussen raadsleden die makkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners en openstaan voor suggesties. Als PvdA Geldrop-Mierlo hebben dat in de praktijk gebracht en we blijven dat doen. Niet zonder succes. Als kleine partij zorgen we duidelijk voor een verschil; meer discussie die uiteindelijk tot een beter overwogen beslissingen van de raad leidt. Andere partijen doen er namelijk ook aan mee. Dat is mooi en goed voor onze gemeente en haar inwoners. Alle partijen in de raad wil dit vasthouden en noemen dit ‘het nieuwe werken’. De raad heeft besloten de vergaderregels aan te passen om dit nieuwe werken verder uit te bouwen. Een goede zet!

Zo, dat is mijn beeld van 2014 en 2015. Nu is het tijd voor de feestdagen. Tijd om nog een extra stil te staan over hoe belangrijk het is om te genieten van onze familie, vrienden, iedereen die ons dierbaar is. Laten we ook stilstaan bij degenen die het moeilijker hebben en proberen hen op één of andere manier te helpen. Maak eens een praatje met iemand die je niet kent of stuur een kaartje met een persoonlijk bericht naar iemand voor wie 2014 moeilijk was. Tegelijkertijd laden we onze batterij op voor het nieuwe jaar; vol nieuwe kansen en uitdagingen.

Voor iedereen; fijne feestdagen en de beste wensen voor 2015!

Richard van de Burgt, Fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt