Door de redactie op 19 februari 2015

PvdA Geldrop-Mierlo wil open discussie over gemeentelijke samenwerking

De raad van Geldrop-Mierlo komt deze week besloten bij elkaar om te praten over gemeentelijke samenwerking in de toekomst. Het gaat daarbij om de vraag hoe we ervoor zorgen dat onze gemeente sterk genoeg blijft om alle taken goed uit te voeren. Het garanderen van ‘veerkrachtig bestuur’, zoals de provincie het noemt. Het onderwerp is al enkele maanden doorgeschoven, mede omdat verdere strategische uitwerking van de samenwerking in de Dommelvallei is stopgezet door de meerderheid van de raad. Hiermee waren alleen CDA, SP en PvdA het niet eens.

Wat in eerste instantie een ‘besloten raadsvergadering’ heette, is ondertussen omgedoopt tot een zogenaamde ‘werkbijeenkomst’. De meerderheid van de partijen wil namelijk alleen achter gesloten deuren over dit onderwerp praten. SP en PvdA hebben aangegeven dat ze dat achterkamertjespolitiek vinden. Voor de SP is dit zelfs reden om niet aan te sluiten bij deze raadsvergadering.

De PvdA van Geldrop-Mierlo kiest een andere aanpak. Fractieleider Richard van de Burgt zegt daarover: “Wij vinden het een compleet verkeerd signaal dat de raad over dit belangrijke onderwerp achter gesloten deuren bij elkaar komt. Partijen lijken hun mening niet openlijk durven te vertellen. Wij vinden dat de inwoners van Geldrop-Mierlo recht hebben om de mening van partijen te kennen, mensen moeten juist van het begin af aan betrokken worden bij deze discussie. Als PvdA schuiven we aan bij de gesloten discussie, omdat we onze mening over dit belangrijke onderwerp willen inbrengen. Wij spelen daarbij wél open kaart: onze inbreng komt gewoon op onze website”. (zie onderaan dit bericht)

De partij geeft aan dat ze hoopt dat andere partijen op dezelfde manier hun mening openbaar maken en gaat er op aandringen om vervolggesprekken in de openbaarheid te laten plaatsvinden. De partij verklaart dat inwoners bij de discussie betrokken moeten worden en recht hebben op openheid over dit onderwerp. De gemeente is er tenslotte voor haar inwoners.

 

De inbreng van de PvdA in de besloten discussie is hier te vinden:

PvdA GM uitgangspunten veerkrachtig bestuur