PvdA kiest voor een Geldrop-Mierlo waarin we voor elkáár opkomen

Door Richard van de Burgt op 1 november 2017

Keuzes maken is een kunst. We zien dat politieke partijen daar moeite mee hebben, zeker de partijen die geen idealistische basis hebben, of visie missen. Deze partijen blijven eindeloos over kwesties praten, zonder een beslissing te nemen. Ze zijn vaag op grote vragen en hebben heel veel woorden nodig om uit te leggen wat ze willen.

De PvdA is een rode partij en dat zie je terug in onze keuzes. Wij geloven niet in het ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Wij geloven in een samenleving waarin mensen voor elkaar op komen. Daarbij vinden wij ook dat de gemeente er voor is om dit te ondersteunen en om er te staan voor de mensen in Geldrop-Mierlo. Onze fractie staat voor de sociaal democratie en onze idealen zijn een sterke basis om keuzes te maken.

Natuurlijk hebben wij een mening over kleine zaken als bladkorven en hondenpoep. We vinden die zaken belangrijk, maar we staan óók voor een visie op de lange termijn. Daarvoor maken we de volgende keuzes.

Wat willen we niet doen?
De PvdA Geldrop-Mierlo wil niet dat er onnodig geld over de balk wordt gegooid, wat de inwoners van de

gemeente niks brengt. Dit betekent voor ons het volgende:

 • Geldrop-Mierlo gaat niet door met het verder geld uit geven en garanderen voor de nieuwbouw van een afvalverwerkende fabriek. We willen graag duurzaamheid stimuleren en dat meenemen in de keuze voor een moderne fabriek waar we ons afval aanbieden. Maar als een miljardenbedrijf een dergelijke fabriek wil bouwen, dan betalen ze dat maar zelf, daar hoort geen geld van de burgers bij.
 • De meerderheid van de raad steunt het idee om een nieuwe vergaderruimte en raadszaal te bouwen op het gemeentehuis. Wij vinden dat een erg slecht idee. Het kost veel geld en zorgt ervoor dat er nog meer ruimtes leeg komen te staan. Het is veel beter om ervoor te zorgen dat wat we hebben wordt gebruikt en verbetert. Op die manier voorkomen we een verkwisting van miljoenen.
 • Het verkopen van gebouwen waar verenigingen in zitten moet geen doel zijn. Het is snel scoren voor de portemonnee van de gemeente, maar op de lange termijn is het enorm duur. Een voorbeeld is het zwembad De Smelen. Dat is eerder geprivatiseerd. Het kost de gemeente (en dus inwoners) handen vol geld om het open te houden met subsidie. Uiteindelijk hebben we er samen met de verenigingen niks meer te vertellen. De PvdA staat hier niet achter en wil dat dergelijke verkopen stoppen.Wat willen we wel doen?De PvdA Geldrop-Mierlo kiest voor de lange termijn. Wij maken keuzes die ervoor zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn. We willen meewerken aan meer zekerheid in het leven van onze inwoners. We willen een gemeente die zorgt voor wijken waarin het prettig leven is en die zich sterk maakt voor elke inwoner. Een gemeente die werkt aan een goede toekomst, die open staat voor ideeën van binnen- en buitenaf.Dit willen we daarom doen:

  • Duurzaamheid
  Meer middelen en ambitie als het gaat om duurzaamheid. Een eerste stap is gezet. Op initiatief van de PvdA schrijven de wethouders voortaan bij elk plan wat ze daarin doen op gebied van duurzaamheid. Dit is een goed begin, maar er spreekt steeds weinig ambitie uit. Wij vinden dat de gemeente Geldrop-Mierlo energie-neutraal moet zijn in het jaar 2025. Daarnaast moet de gemeente burgers actief gaan adviseren over duurzaamheid bij bouw of verbouwing en gunstige regelingen voor inwoners in het leven roepen. Tenslotte willen we meer groen op plekken waar nu veel beton en stenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen en pleinen.

• Banen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedrijven in onze gemeente voorlichten en stimuleren op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarbij we ze vragen om te investeren in duurzaamheid, maar ook in mensen. Op deze manier willen we ook meer kansen bieden aan zij die moeilijker een baan vinden. MVO moet daarnaast een duidelijke voorwaarde worden bij het uitreiken van vergunningen en voor bedrijven die goederen en diensten leveren aan Geldrop-Mierlo. Elk jaar gaat de gemeente een prijs uitreiken aan het bedrijf dat iets uitzonderlijks heeft gedaan voor mensen, milieu of de samenleving als geheel.

Maar we voelen ook verantwoordelijkheid voor de peuterleidsters, die door nieuwe plannen van de gemeente overgaan naar een andere werkgever. Wij vinden dat onze gemeente dat goed moet begeleiden; een warme overdracht.

Tenslotte betreuren we het feit dat een meerderheid van de raad heeft besloten het sociaal experiment om mensen in de WW op een positieve manier actief te krijgen weg te stemmen. Als Partij van de Arbeid weten we hoe belangrijk werk is voor mensen. Het helpen van mensen om zich nuttig te voelen en aan de slag te raken vinden we van groot belang.

 • Goede zorg en gezondheid
  Gezondheid is belangrijk voor iedereen. Soms gaat het mis en krijg je problemen met je gezondheid. Niemand kiest daar zelf voor, het overkomt je. Mensen in Geldrop-Mierlo die zorg nodig hebben, moeten kunnen rekenen op onze gemeente. Bij het maken van keuzes staat zorg bij ons bovenaan. We willen zorg en gezondheid in de wijk organiseren, want zorg is iets persoonlijks, dicht bij huis. Daarnaast willen veel meer we jongeren en ouderen stimuleren om meer te bewegen. Dat willen we samen met sportverenigingen sterker oppakken, met meer voorlichting en activiteiten in de wijk. Maar ook met financiële steun. Tenslotte willen we ervoor zorgen dat bij het aanleggen van wegen voortaan beter rekening wordt gehouden met fietsers en voetgangers. We willen mensen uitdagen om voor kleine stukjes de auto thuis te laten staan.
 • Goed wonen in Geldrop-Mierlo
  De wijken in onze gemeente zijn erg belangrijk. Binnen de wijk is er verbinding tussen mensen; we kennen elkaar en helpen elkaar. Als PvdA staan wij voor die verbinding tussen mensen. Door de kwaliteit van wonen in onze gemeente te verbeteren zorgen we voor een goede sfeer, woongenot en veiligheid. Speeltoestellen en sportveldjes voor jong en oud willen we uitbreiden en verbeteren. Er moet meer actie worden ondernomen om zwerfafval preventie tegen te gaan. We gaan de gemeente vragen daar met plannen te komen voor een verbeterde aanpak.We vinden het ook belangrijk dat de wijken een goede mix van woningen hebben. Buurtinitiatieven verdienen ondersteuning vanuit de gemeente. Kunst en cultuur, maar ook evenementen voor jong en oud willen we meer ruimte en middelen geven; want we willen dat het goed wonen is in een bruisend Geldrop-Mierlo.
 • Er voor elkaar zijn
  Iedereen heeft het wel eens moeilijk, het is belangrijk dat je dan zeker bent van hulp. Dit kunnen buren zijn, of familie. Vandaar dat we als PvdA ons hard maken voor steun aan mantelzorgers. Daar zijn al stappen gezet, maar we willen dat de gemeente veel beter in kaart gaat brengen wie onze mantelzorgers zijn. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Als PvdA Geldrop-Mierlo bieden we ook hulp met ons Ombudsteam.Wat ons betreft staat de gemeente voor hulp en zekerheid als mensen pech hebben en in de problemen zitten. Als PvdA vinden we dat armoedebestrijding een speerpunt is. We willen dat de gemeente meedenkt met gezinnen die het zwaar hebben en we willen inzetten op voorkomen van financiële problemen. Daarnaast geven we extra steun aan kinderen die opgroeien in armoede. Extra geld moet beschikbaar komen voor financiële begeleiding en voor organisaties die gezinnen helpen die het zwaar hebben. Samen met scholen, sportclubs en culturele verenigingen gaat de gemeente nog meer aandacht geven aan de kinderen die een extra steuntje nodig hebben om mee te kunnen doen.
 • Een gemeente vóór de inwoners
  De PvdA vindt het erg belangrijk dat de gemeente goed bereikbaar is en mensen op een correcte manier helpt. Duidelijkheid en openheid is daarbij belangrijk. De mening van de burger telt mee als er nieuwe plannen worden gemaakt. Alle partijen zeggen dat te willen, maar sommige vinden inzage van plannen al genoeg. Wij willen dat de gemeente meer energie steekt in het luisteren naar de inwoner en gaan voorstellen geld vrij te maken om ‘burgerparticipatie’ meer invulling te geven. Dit is ook belangrijk om de nieuwe omgevingswet goed uit te gaan voeren. Daarmee kunnen mensen meepraten over wat ze willen veranderen in hun wijk.De gemeente moet er staan voor haar inwoners en voor goede kwaliteit van diensten zorgen. Dit betekent samenwerken met andere gemeenten. Geldrop-Mierlo is geen eiland. Als PvdA vinden we dat onze gemeente veel te afwachtend is in regionale discussies over samenwerking. Het gevolg is nu dat ons samenwerkingsverband met Nuenen en Son & Breugel op de tocht staat door andere verschuiving. We moeten als vierde gemeente van de regio veel meer het initiatief nemen en meer energie steken in samenwerking in de Metropool Regio Eindhoven.

Tenslotte willen we de jeugd meer betrekken bij de politiek. De PvdA heeft daarom eerder al een raadsvergadering georganiseerd over het opzetten van een jongerenraad. Dit vinden we van groot belang. Op die manier leert de jeugd meer over politiek én jongeren krijgen de kans om zelf inbreng te hebben. Wat ons betreft mag hier meer geld in gestoken worden.

Belangrijk is dat onze gemeente wordt bestuurd door partijen en bestuurders die durven en doen! Daarvoor zijn partijen nodig met idealen en visie. De fractie van de PvdA Geldrop-Mierlo durft deze verantwoordelijkheid aan. We hebben hierboven aangegeven wat wij vinden en willen. Als je jezelf daarin herkent, rekenen we graag op je steun.

Richard van de Burgt Bart Oortwijn
Paul Elsendoorn Dorien te Dorsthorst

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt