Door de redactie op 23 maart 2014

PvdA werkt aan meer openheid in politiek Geldrop-Mierlo

De verkiezingen zijn achter de rug en in Geldrop-Mierlo wordt nu gewerkt aan de vorming van een coalitie. Deze coalitie gaat de komende jaren belangrijke beslissingen nemen. Onder andere over hoe de zorg in de gemeente wordt geregeld.

In aanloop naar de verkiezingen hebben de partijen al unaniem besloten dat dit keer gewerkt wordt met een informateur, die in kaart brengt wat de mogelijkheden zijn voor een coalitie. Namens de grootste partij, de DGG, heeft de heer Jan van Zeeland deze taak op zich genomen. De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dit een goede eerste stap naar meer openheid in de gemeentepolitiek.

Daarnaast heeft de PvdA al eerder aangegeven dat ze graag de integriteitsverklaring van gemeenteraadsleden en wethouders verder wil uitbreiden.

Aanvullend zegt Richard van de Burgt daarover: “Wij willen een frisse wind door de raad. Alleen met een open, scherpe gemeenteraad zorgen we ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen. Daarbij hoort dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Open kaart dus! Wij geven alvast het voorbeeld door onze input die we met de informateur hebben besproken openbaar te maken op onze website. Politiek is er voor de mensen en wij willen duidelijk laten zien waar wij voor staan.”

De PvdA Geldrop-Mierlo heeft andere partijen opgeroepen om mee te werken aan de uitbreiding van de integriteitsverklaring. In de ogen van de partij kan dit al direct op vrijwillige basis. Het idee is om naast de huidige informatie over functies en nevenfuncties ook openheid te geven over belangen, bezittingen, rol van partners en partijfinanciën.

 

Hier vindt u de antwoorden die PvdA Geldrop-Mierlo heeft gegeven aan de informateur: memo antwoorden informatievragen