Door Richard van de Burgt op 7 juli 2013

Wat we horen in Geldrop-Mierlo

Op de zonnige eerste zaterdag van juli is de PvdA Geldrop-Mierlo de straat op gegaan om te horen wat er speelt in onze gemeente. De PvdA doet dit vaker, om zo van zoveel mogelijk mensen te horen waar ze zich zorgen over maken en om mensen te betrekken bij de politiek.

Aan de hand van een paar vragen konden mensen uitgebreid hun ideeën en mening geven. Veel mensen maakten van deze mogelijkheid gebruik en stelden het op prijs dat de PvdA luisterde en niet met een politieke boodschap kwam.

In Geldrop begonnen de meeste mensen over de toestand van het centrum. Men vindt het echt tijd worden om dit aantrekkelijker te maken. Het idee van de klankgroepen Burgers en Ondernemers om autoverkeer in de Korte Kerkstraat in de toekomst toe te laten vond eigenlijk bijna iedereen geen goede zet. Dat maakt het juist minder aantrekkelijk om er goed te winkelen. Ook de onduidelijke fietsroutes door het centrum zouden moeten worden aangepakt. Mensen vinden het belangrijk dat de parkeerplaats bij de heuvel mooier wordt aangekleed, of buiten het centrum komt te liggen. Het horecaplein wordt daarbij als positief voorbeeld genoemd. Het gebouw van de bibliotheek zou dan moeten wijken, gaven een paar mensen aan. Men denkt ook dat het centrum aantrekkelijker kan door het parkeren gratis te maken. Een flink aantal mensen begon hierover. Het tegengaan van leegstand en bevorderen van een divers aanbod in winkels werden in het centrum van Geldrop en Mierlo, maar ook in Braakhuizen als aandachtspunten voor de gemeente aangegeven.

Het bleek ook dat mensen zich zorgen maken over de toename van de  jeugdwerkloosheid. Men weet niet goed wat de gemeente daaraan kan doen, maar de meeste mensen die we spraken vinden wel dat er wat moet gebeuren. Een enkeling vond dat jongeren actiever op zoek moesten en te verwend zijn in het accepteren van een baan.

In Mierlo was vooral kritiek op het feit dat de service van de gemeente daar op een lager niveau staat. Als mensen bijvoorbeeld een paspoort nodig hebben, moeten ze daarvoor naar Geldrop. Vooral voor ouderen is dat een barrière. Men vindt ook dat de saamhorigheid sterker moet. Dat werd in Geldrop ook genoemd.

Wat opviel, in zowel Geldrop als Mierlo, is dat mensen in het algemeen erg tevreden zijn over de gemeente. Dat kwam ook naar voren in gespreken over eventuele fusies met buurtgemeentes. Mensen zien liever geen fusie, maar niet ten koste van alles. Zeker met alle nieuwe taken die op de gemeente afkomen, is het volgens bijna alle burgers die we spraken zinvol om te gaan samenwerken met andere gemeentes, zoals Nuenen en Son en Breugel.

In totaal hebben we ongeveer 50 mensen gesproken. Dat zijn niet alle mensen van Geldrop-Mierlo, maar geeft wel aan wat mensen belangrijk vinden. De PvdA gaat deze onderwerpen in haar werk extra aandacht geven, bijvoorbeeld bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de activiteiten in de gemeenteraad.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt