Door Richard van de Burgt op 12 januari 2016

Verklaring over de val van de coalitie in Geldrop-Mierlo

Twee van de vier coalitiepartijen in Geldrop-Mierlo dienden gisteren een motie van wantrouwen in tegen hun coalitiegenoot DGG en DGG wethouder Steenbakkers. In een scherpe tekst wonden ze geen doekjes om hun gevoel bij de huidige coalitie. Hier vind je een link naar de tekst van de motie. Vooral in de toelichting wordt de werkwijze van DGG scherp veroordeeld. Er wordt aangegeven dat de partij afspraken schendt en besluiten vertraagd. Daarnaast vinden de partijen dat hun coalitiepartner machtspolitiek bedrijft, de inbreng van de oppositie niet serieus neemt en partijen niet de kans geeft om hun eigen geluid te laten horen.

Duidelijk dat het flink rommelde in de coalitie. Dat werd ook bevestigd door DGG en DPM.

Voor CDA en SP was de maat vol. Ze zegden door middel van de motie van wantrouwen hun vertrouwen op in de DGG en wethouder Steenbakkers.

Als PvdA willen we de volgende verklaring afleggen over de val van de coalitie:

  • De PvdA heeft afgelopen anderhalf jaar vaker laten weten dat de opstelling vanuit deze coalitie niet klopte. Er werd gesproken over een uitgestoken hand, maar in de praktijk werd alles vooraf dichtgetimmerd zonder enige ruimte te bieden aan de oppositie. We hadden duidelijk te maken met machtspolitiek. goede ideeën werden in de wind geslagen als een partij geen succes werd gegund. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom afvalstoffenheffing in 2014. Maar ook naar de burgers werd niet geluisterd. Ongeveer 9.300 handtekeningen voor gratis parkeren, legde de DGG naast zich neer.
  • Daarnaast heeft de PvdA vaak de zorg uitgesproken over de minimale daadkracht en visie van het bestuur. Tijdens de begrotingsbehandeling eind 2015 hebben we daarover het punt gemaakt dat het bestuur, gedomineerd door DGG, grijs beleid maakt van pappen en nathouden, zonder keuzes te maken.
  • Als fractie hebben we het handelen van DGG wethouder Steenbakkers kritisch gevolgd. Niet vanwege hem als persoon, maar vanwege zijn handelswijze. Het viel ons op dat er veel werd verteld, maar dat er weinig concreets gebeurde. Zo werden we onder andere teleurgesteld door het feit dat er geen mantelzorgcompliment is gegeven in 2015, terwijl dat wel door hem werd toegezegd. Door middel van een motie van treurnis hebben we enige tijd terug aangegeven dat we ons zorgen maakten over de wijze van besturen en het gebrek aan daadkracht.
  • Natuurlijk kunnen we niet oordelen over de interne samenwerking binnen de coalitie. Maar het beeld dat wordt geschetst door CDA en SP is zeer herkenbaar en wat ons betreft zorgwekkend. We hadden wel indicaties over de werkwijze van DGG en het feit dat dat op achterkamertjespolitiek lijkt. Eerste signaal kwam ook al in 2014 naar boven. De DGG stelde toen vragen over de begroting achter de schermen, tegen afspraken in. Politiek moet een open arena zijn.
  • De PvdA is ervan overtuigd dat het beter is voor de inwoners van Geldrop-Mierlo als er sprake is van daadkrachtig bestuur, dat transparant is en waarbij elke partij zijn standpunten naar buiten brengt en gehoord wordt.
  • Daarom heeft de PvdA de motie van wantrouwen van CDA en SP gesteund. Wij gáán voor meer kleur in het gemeentebestuur. Visie, openheid, integriteit en daadkracht. Dit is in het belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo.
Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt